Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjillä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1.       Rekisterinpitäjät

Venture Partners Finland Oy (2284190-0) ja Sevifore Oy (2089545-4)

sekä Polku Life Coaching- ja Polku Yritysvalmennus -aputoiminimet

Harjukatu 12 E 18

40100 Jyväskylä

p. 040 593 5972

2.       Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Terhi Kontula

Harjukatu 12 E 18

40100 Jyväskylä

p. 044 9944 922

polkucoaching@gmail.com

3.       Rekisterin nimi

Venture Partners Finland Oy:n sekä Sevifore Oy:n Asiakas- ja Markkinointirekisteri.

4.       Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde tai yrityksille kohdistettu suoramarkkinointi)
 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • henkilön suostumus (henkilö on antanut suostumuksensa markkinointilistalle lisäämiseen)

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • laskutus
 • palveluistamme kertominen

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5.       Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 • asiakkaan tai asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • laskutustiedot
 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Markkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • henkilön nimi
 • yrityksen nimi
 • sähköpostiosoite
 • mahdolliset muut markkinointirekisterin näkökulmasta tallennetut tiedot

6.       Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti henkilöltä itseltään mm. verkkolomakkeen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan, tai julkisista tietolähteistä.

7.       Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta tai lähettämällä rekisteristä poistopyynnön yhteyshenkilölle polkucoaching@gmail.com .

8.       Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen polkucoaching@gmail.com ja liittää mukaan kuvallinen todistus omasta henkilöllisyydestä. Pyyntöihin pyritään vastaamaan seitsemän (7) vuorokauden kuluessa.

9.       Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Venture Partners Finland Oy:n tai Sevifore Oy:n ulkopuolelle, poislukien mahdolliset uutiskirjeen tai muun vastaavan tahon palvelimet (WordPress, MailChimp) Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Mailchimp -palvelu (The Rocket Science Group, LLC) suoramarkkinoinnin toteuttamisessa
 • WordPress (kotisivut ja kotisivujen lomakkeet)

10.       Henkilötietojen suojaus ja käsittelijät

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot säilytetään asianmukaisia tietoturvakäytäntöjä noudattaen rekisterinpitäjän tietojärjestelmässä, johon tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Henkilötietojen käsittely voidaan myös ulkoistaa osittain kolmannelle osapuolelle. Tällöin taataan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11.       Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta osa henkilötietojen automaattisesta käsittelystä voi tapahtua EU:n tai ETA:n ulkopuolella olevista tietojärjestelmistä. Tällaisissa tapauksissa käytettävät järjestelmät noudattavat EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

12.       Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Venture Partners Finland Oy & Sevifore Oy